Zřizovací listina

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj (zřízena dne 27.2.2014)

Hlavní účel a předmět činnosti: organizace zajišťuje ve školním polesí a školním rybářství praktickou výuku žáků a studentů v oblasti rybářství a lesnictví podle školních vzdělávacích programů.

Zázemí rybníků a rybářské výroby pro výuku rybářství je poskytováno Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, zázemí pro výuku lesnictví je poskytováno pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga v Písku.

Doplňková činnost: lesnické a rybářské hospodaření na svěřených majetcích, zajišťuje péči o zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a další území, které jsou jinak chráněny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny (Natura 2000, LIFE).

Ke stažení