GDPR

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Krajské školní hospodářství České Budějovice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Kontaktní adresa správce:
Krajské školní hospodářství České Budějovice
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 712 94 775
telefon: +420 382 251 140
e-mail: ksh@kshcb.cz
ID datové schránky: mmkqh55