Výběrová řízení

Výběrová řízení jsou dostupná na webové stránce: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002739

Ke stažení

2024

2023

Výsledek v.ř. 01/2023 - Pěstební práce na rok 2023 (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 02/2023 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 03/2023 - Soustřeďování dřeva UKT + APOS (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 04/2023 - Prořezávky na školním polesí Hůrky

Výsledek v.ř. 05/2023 - Třístranný, bržděný sklápěč s celkovou hmotností 3500 kg

Výsledek v.ř. 06/2023 - Oprava cest na ŠP Vimperk

Výsledek v.ř. 07/2023 - Obnova melioračních stok na LHC Hůrky

Výsledek v.ř. 08/2023 - Nákup impregnačního zařízení

Výsledek v.ř. 09/2023 - Výměna podlahových krytin a malování

Výsledek v.ř. 10/2023 - Realizace managementu (péče) vybraných částí zvláště chráněných území v roce 2023 - PP Tůně u Špačků

Výsledek v.ř. 11/2023 - Realizace managementu (péče) vybraných částí zvláště chráněných území v roce 2023 - PP Vrbenská tůň

Výsledek v.ř. 12/2023 - Realizace managementu (péče) vybraných částí zvláště chráněných území v roce 2023 - PR Velká Kuš

Výsledek v.ř. 13/2023 - Realizace managementu (péče) vybraných částí zvláště chráněných území v roce 2023 – PR Vrbenské rybníky

Výsledek v.ř. 14/2023 - Realizace managementu (péče) vybraných částí zvláště chráněných území v roce 2023 – PR Radomilická mokřina

Výsledek v.ř. 15/2023 - Oprava komunikace na hrázi rybníka

Výsledek v.ř. 16/2023 - Oprava staré budovy lesní správy Hůrky

Výsledek v.ř. 17/2023 - Dodávka vozidla kategorie N1G

Výsledek v.ř. 18/2023 - Analýza vzorků z vybraných rybníků

Výsledek v.ř. 19/2023 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií I. (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 20/2023 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 21/2023 - Pěstební činnost pro rok 2024 (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 22/2023 - Vyvážení klestu z lesa na ŠP Vimperk

Výsledek v.ř. 23/2023 - Přeprava dřeva v celých délkách od 8m ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 24/2023 - Přeprava dřeva v krátkých sortimentech 4m, 5m, 6m ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 25/2023 - Pěstební práce na rok 2024 (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 26/2023 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 27/2023 - Soustřeďování dřeva UKT + APOS (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 28/2023 - Prořezávky na školním polesí Hůrky

Výsledek v.ř. 29/2023 - Odbahnění rybníka Barachovec

2022

Výsledek v.ř. 01/2022 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 02/2022 - Pomocné práce na Školním polesí Hůrky pro rok 2022

Výsledek v.ř. 03/2022 - Prořezávky na školním polesí Hůrky

Výsledek v.ř. 04/2022 - Odbahnění lovišť dvou rybníků

Výsledek v.ř. 05/2022 - Oprava rozdělovacího objektu rybníka Podcestný

Výsledek v.ř. 06/2022 - Přeprava dřeva v krátkých sortimentech 4m, 5m, 6m ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 07/2022 - Ořez stromů lezeckou technikou, včetně odvozu dřevní hmoty

Výsledek v.ř. 08/2022 - Revitalizace Zorkovického potoka a obnova či rozšíření sádek Čejetice

Výsledek v.ř. 09/2022 - Soustřeďování dřeva SLKT + APOS

Výsledek v.ř. 10/2022 - Pěstební práce na rok 2022 (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 11/2022 - Čelní nakladač k traktoru Zetor 7245

Výsledek v.ř. 12/2022 - Odbahnění loviště - rybník Strpský II.

Rozhodnutí zadavatele 13/2022 - Výstavba nového výpustného zařízení rybníka Oulehle

Výsledek v.ř. 14/2022 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 15/2022 - Realizace managementu (péče) část PR Radomilická mokřina

Výsledek v.ř. 16/2022 - Oprava rekonstrukce topného systému

Výsledek v.ř. 17/2022 - Dodání sazenic pro výsadbu v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE

Výsledek v.ř. 18/2022 - Odbahnění loviště rybníka Malovický horní

Výsledek v.ř. 19/2022 - Výměna oken včetně demontáže, montáže a zednických prací

Výsledek v.ř. 20/2022 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 21/2022 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 22/2022 - Vyvážení klestu z lesa na ŠP Vimperk

Výsledek v.ř. 23/2022 - Pěstební činnost pro rok 2023 (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 24/2022 - Přeprava dřeva v celých délkách od 8m ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 25/2022 - Přeprava dřeva v krátkých sortimentech 4m, 5m, 6m ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

2021

Výsledek v.ř. 01/2021 - Pěstební práce na rok 2021 (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 02/2021 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 03/2021 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 04/2021 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 05/2021 - Objekt SO 06 – Odbahnění Dobevského rybníka

Výsledek v.ř. 06/2021 - Pěstební činnost pro rok 2021 (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 07/2021 - Odbahnění lovišť rybníků

Výsledek v.ř. 08/2021 - Technickobezpečnostní dohled (TBD) - Ovčácký rybník (III. kategorie)

Výsledek v.ř. 09/2021 - Analýza vzorků z vybraných rybníků

Výsledek v.ř. 10/2021 - Technický dozor investora - Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský

Výsledek v.ř. 11/2021 - Doprava dřeva ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 12/2021 - Těžba kůrovcového dřeva harvestorovou technologií, bez vyvážení na LHC ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 13/2021 - Rekonstrukce bytové jednotky - Sádky Čejetice

Výsledek v.ř. 14/2021 - Geodetické zaměření – soustava rybníků Čejetice

Výsledek v.ř. 15/2021 - Dodávka vozidla kategorie N1G

Výsledek v.ř. 16/2021 - IT služby – vykonávání komplexní správy informačních systémů a techniky

Výsledek v.ř. 17/2021 - Nákup serveru

Výsledek v.ř. 18/2021 - Doprava řeziva pro humanitární pomoc oblastem na Moravě postiženým živelní katastrofou

Výsledek v.ř. 19/2021 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň II. (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 20/2021 - Technický dozor investora - Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)

Výsledek v.ř. 21/2021 - Odbahnění loviště - rybník Strpský

Výsledek v.ř. 22/2021 - Rekonstrukce technických zařízení rybniční soustavy Čejetice, včetně odbahnění

Výsledek v.ř. 23/2021 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 24/2021 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 25/2021 - Pěstební činnost pro rok 2022 (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 26/2021 - Přeprava dřeva v celých délkách od 8m ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

2020

2019

Výsledek v.ř. 01/2019 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 02/2019 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 03/2019 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 04/2019 - Zpracování lesních hospodářských plánů pro LHC Školní polesí Hůrky a LHC Jihočeské letiště České Budějovice

Výsledek v.ř. 05/2019 - Pěstební práce (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 06/2019 - Oprava havarovaného terénního vozidla (Toyota Hilux)

Výsledek v.ř. 07/2019 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií II. (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 08/2019 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 09/2019 - Svazkování a přibližování dřeva (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 10/2019 - Pěstební činnost (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 11/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PR Dráchovské louky

Výsledek v.ř. 12/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Nový rybník u Soběslavi

Výsledek v.ř. 13/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Tůně u Špačků

Výsledek v.ř. 14/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Vrbenská tůň

Výsledek v.ř. 15/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 – PR Vrbenské rybníky

Výsledek v.ř. 16/2019 - Těžba a soustřeďování dřeva a ostatní pěstební práce (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 17/2019 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem II. (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 18/2019 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou II. (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 19/2019 - Technický dozor investora (SEN budov ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 20/2019 - Rekonstrukce střechy - Bašta Bavorovské Svobodné Hory

Výsledek v.ř. 21/2019 - Výroba a dodání technologie skladování a výdeje pohonných hmot pro vlastní potřebu bez možnosti prodeje třetím osobám

Výsledek v.ř. 22/2019 - Oprava vypouštěcího potrubí rybníka Mlýnský horní

Výsledek v.ř. 23/2019 - Technický dozor investora (Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 24/2019 - Odbahnění lovišť pěti rybníků