Výběrová řízení

Výběrová řízení jsou dostupná na webové stránce: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002739

Ke stažení

2021

Výsledek v.ř. 01/2021 - Pěstební práce na rok 2021 (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 02/2021 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 03/2021 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 04/2021 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 05/2021 - Objekt SO 06 – Odbahnění Dobevského rybníka

Výsledek v.ř. 06/2021 - Pěstební činnost pro rok 2021 (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 07/2021 - Odbahnění lovišť rybníků

Výsledek v.ř. 08/2021 - Technickobezpečnostní dohled (TBD) - Ovčácký rybník (III. kategorie)

Výsledek v.ř. 09/2021 - Analýza vzorků z vybraných rybníků

Výsledek v.ř. 10/2021 - Technický dozor investora - Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský

Výsledek v.ř. 11/2021 - Doprava dřeva ze ŠP Vimperk na ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 12/2021 - Těžba kůrovcového dřeva harvestorovou technologií, bez vyvážení na LHC ŠP Hůrky

Výsledek v.ř. 13/2021 - Rekonstrukce bytové jednotky - Sádky Čejetice

Výsledek v.ř. 14/2021 - Geodetické zaměření – soustava rybníků Čejetice

Výsledek v.ř. 15/2021 - Dodávka vozidla kategorie N1G

Výsledek v.ř. 16/2021 - IT služby – vykonávání komplexní správy informačních systémů a techniky

Výsledek v.ř. 17/2021 - Nákup serveru

Výsledek v.ř. 18/2021 - Doprava řeziva pro humanitární pomoc oblastem na Moravě postiženým živelní katastrofou

Výsledek v.ř. 19/2021 - Těžba a přibližování dřeva UKT, železný kůň II. (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 20/2021 - Technický dozor investora - Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)

Výsledek v.ř. 21/2021 - Odbahnění loviště - rybník Strpský

Výsledek v.ř. 22/2021 - Rekonstrukce technických zařízení rybniční soustavy Čejetice, včetně odbahnění

2020

2019

Výsledek v.ř. 01/2019 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 02/2019 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 03/2019 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 04/2019 - Zpracování lesních hospodářských plánů pro LHC Školní polesí Hůrky a LHC Jihočeské letiště České Budějovice

Výsledek v.ř. 05/2019 - Pěstební práce (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 06/2019 - Oprava havarovaného terénního vozidla (Toyota Hilux)

Výsledek v.ř. 07/2019 - Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií II. (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 08/2019 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 09/2019 - Svazkování a přibližování dřeva (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 10/2019 - Pěstební činnost (ŠP Vimperk)

Výsledek v.ř. 11/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PR Dráchovské louky

Výsledek v.ř. 12/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Nový rybník u Soběslavi

Výsledek v.ř. 13/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Tůně u Špačků

Výsledek v.ř. 14/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Vrbenská tůň

Výsledek v.ř. 15/2019 - Realizace managementu (péče) o zvláště chráněné území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 – PR Vrbenské rybníky

Výsledek v.ř. 16/2019 - Těžba a soustřeďování dřeva a ostatní pěstební práce (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 17/2019 - Soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem II. (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 18/2019 - Těžba dřeva přenosnou řetězovou pilou II. (ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 19/2019 - Technický dozor investora (SEN budov ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 20/2019 - Rekonstrukce střechy - Bašta Bavorovské Svobodné Hory

Výsledek v.ř. 21/2019 - Výroba a dodání technologie skladování a výdeje pohonných hmot pro vlastní potřebu bez možnosti prodeje třetím osobám

Výsledek v.ř. 22/2019 - Oprava vypouštěcího potrubí rybníka Mlýnský horní

Výsledek v.ř. 23/2019 - Technický dozor investora (Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky)

Výsledek v.ř. 24/2019 - Odbahnění lovišť pěti rybníků