INFORMACE O KŠH

HISTORIE

Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 27. 2. 2014 č. 47/2014/ZK-9 byla zřízena příspěvková organizace Krajské školní hospodářství České Budějovice , U Zimního stadionu 1952/2. Do této organizace, která započala svoji činnost 1. 7. 2014, byl začleněn majetek Školního polesí Hůrky, školního polesí Vimperk a Školního rybářství Protivín.

ÚČEL ZŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Krajské školní hospodářství zajišťuje ve školním polesí a školním rybářství praktickou výuku žáků a studentů v oblasti rybářství a lesnictví podle školních vzdělávacích programů a vytváří podmínky pro zájmovou odbornou činnost žáků, studentů a pedagogických pracovníků. V praxi se jedná o zajištění výukových prostor v budovách, lesních porostech a rybnících KŠH, personálního a materiálního servisu pro praktickou výuku.

Geomorfologické rozložení rybníků od Jihočeských pánví až do předhůří Šumavy (300 – 500 m n.m.) a lesů od Jihočeských pánví až do Boubínské hornatiny – Šumava (370 - 1000 m n.m) si vyžaduje s ohledem na klimatické podmínky rozdílné způsoby hospodaření. Tato skutečnost je pro praktickou výuku velice pozitivní a má vliv i na následné uplatnění absolventů v praxi.

Doplňkovým předmětem činnosti je lesnické, rybářské, myslivecké hospodaření na svěřených majetcích a provoz přidružené dřevařské výroby. Lesní porosty školního polesí jsou hojně využívány k aktivnímu odpočinku obyvatel blízkých obcí a měst. Jsou zde zřízeny naučné stezky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

V současné době hospodaří Krajské školní hospodářství na 236 rybnících o celkové výměře 1434 ha. Rybníky se nachází v oblasti mezi Píseckými horami, Šumavou a Českobudějovickou pánví. Rozkládají se ve čtyřech okresech (Písek, Strakonice, Prachatice a České Budějovice) a 1400 ha lesní půdy. Lesní porosty polesí Hůrky se nachází v blízkosti města Písek a lesní porosty polesí Vimperk se rozkládají nedaleko města Vimperka.

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Krajské školní hospodářství je členěno na středisko lesní výroby Hůrky s lesními úseky Hůrky, Vimperk a úsekem přidružené dřevařské výroby Hůrky. Rybářství je členěno na tři výrobní střediska - Netolice, Protivín a Strakonice se sádkami v Hrbově, Čejeticích a Kestřanech. Organizačně všechna čtyři výrobní střediska mají výrobní a ekonomickou samostatnost. Sídlo ředitelství KŠH je v Protivíně, Masarykovo náměstí 12.

Mezi další předměty činnosti patří sportovní rybolov, provozování honiteb, bažantnice a zajišťování vnitrostátní a mezinárodní nákladní a osobní dopravy.

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Krajské školní hospodářství zajišťuje praktickou výuku a odborný výcvik žáků a studentů v oblasti rybářství a lesnictví. Zázemí rybníků a rybářské výroby pro výuku rybářství je poskytováno Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, zázemí pro výuku lesnictví je poskytováno pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga v Písku.