Mimoprodukční funkce rybníků

Cíle projektu: Cílem je částečná kompenzace újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Celkový počet: 3 119,6251 ha

Sazba dotace: 687 Kč/ha

Celková výše dotace za rok 2018: 2 143 182 Kč bez DPH

ZPĚT NA VÝPIS