Národní dotace

Cílem projektu je hlavně podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství. Nicméně byl využito i dotací jako kompenzace újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.