Operační program Rybářství

Projekt je zaměřen na zlepšení schopnosti konkurence a životaschopnosti krajského školního hospodářství a modernizaci jeho dopravy