Zřizovací listina

Zřizovací listina KŠH

Dodatek č. 1                                      Dodatek č. 16

Dodatek č. 2                                      Dodatek č. 17

Dodatek č. 3                                      Dodatek č. 18

Dodatek č. 4                                      Dodatek č. 19

Dodatek č. 5                                      Dodatek č. 20

Dodatek č. 6                                      Dodatek č. 21

Dodatek č. 7                                      Dodatek č. 22

Dodatek č. 8                                      Dodatek č. 23

Dodatek č. 9                                      Dodatek č. 24

Dodatek č. 10                                    Dodatek č. 25

Dodatek č. 11                                    Dodatek č. 26

Dodatek č. 12                                   Dodatek č. 27

Dodatek č. 13                                   Dodatek č. 28

Dodatek č. 14                                   Dodatek č. 29

Dodatek č. 15

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj (zřízena dne 27.2.2014)

Hlavní účel a předmět činnosti: organizace zajišťuje ve školním polesí a školním rybářství praktickou výuku žáků a studentů v oblasti rybářství a lesnictví podle školních vzdělávacích programů.

Zázemí rybníků a rybářské výroby pro výuku rybářství je poskytováno Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, zázemí pro výuku lesnictví je poskytováno pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga v Písku.

Doplňková činnost: lesnické a rybářské hospodaření na svěřených majetcích, ubytovací služby, zajišťuje péči o zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a další území, které jsou jinak chráněny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny (Natura 2000, LIFE).

 

Úsek rybářské výroby

  • +420 602 227 403
  • obchodní zástupce:
  • +420 382 251 140
  • +420 602 270 534

Úsek lesnické výroby

  • +420 382 261 381

Úsek správy ZCHÚ

  • +420 382 251 140

Úsek projektu LIFE16

  • +420 602 433 830

Webdesign by Lewest.cz