OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cíle projektu: Cílem projektu je nákup nového lesnického traktoru klánicového vyvážecího vleku s hydraulickým jeřábem a drapákem pro nakládání dříví.

Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 

Úsek rybářské výroby

  • +420 602 227 403
  • obchodní zástupce:
  • +420 382 251 140
  • +420 602 270 534

Úsek lesnické výroby

  • +420 382 261 381

Úsek správy ZCHÚ

  • +420 382 251 140

Úsek projektu LIFE16

  • +420 602 433 830

Webdesign by Lewest.cz