Národní dotace

9.I - Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství - Elektrocentrála

Cíle projektu: Nákup nové, třífázové elektrocentrály, která bude využívána jako zdroj elektrického proudu pro mechanizaci na výlovech a při opravách rybničních zařízení.
Náklady: 130 000 Kč
Stav: ukončený projekt

9.I – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství - Traktorbagr

Cíle projektu:
Rekonstrukce a modernizace výpustí, upevňování hrází, odstraňování sedimentů
Celkové náklady: 1 784 759 Kč
Stav: ukončený projekt

Mimoprodukční funkce rybníků

Cíle projektu: Cílem je částečná kompenzace újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.
Celkový počet: 3 119,6251 ha
Sazba dotace: 687 Kč/ha
Celková výše dotace za rok 2018: 2 143 182 Kč bez DPH
 

Úsek rybářské výroby

  • +420 602 227 403
  • obchodní zástupce:
  • +420 382 251 140
  • +420 602 270 534

Úsek lesnické výroby

  • +420 382 261 381

Úsek správy ZCHÚ

  • +420 382 251 140

Úsek projektu LIFE16

  • +420 602 433 830

Webdesign by Lewest.cz