Bc. Denisa Kordíková

vedoucí polesí

kordikova@kshcb.cz

+420 721 028 275