Finanční nástroj Evropské Unie pro životní prostředí a klima

LIFE program

Cíle projektu: Cílem mezinárodního projektu LIFE je záchrana kriticky ohrožených druhů  (obzvláště brouka páchníka hnědého, a rostliny hořeček mnohotvarý český), revitalizace starých alejí, vysázení nových stromů a ochrana rašelinišť. Ve spolupráci s Jihočeským krajem a sdružením Onyx.
Celkové náklady projektu: 7 000 000 EUR
Stav: nákup potřebné techniky (nákladní auto Tatra, traktor s drtičem větví, plošina)
 

Úsek rybářské výroby

  • +420 602 227 403

Úsek lesnické výroby

  • +420 382 261 381

Úsek správy ZCHÚ

  • +420 382 251 140

Úsek projektu LIFE16

  • +420 602 433 830

Webdesign by Lewest.cz