sadky cejetice 26

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLEPŠENÍ MATERIÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA ŠKOLNÍM RYBÁŘSTVÍ PROTIVÍN

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02571
Investor a příjemce dotace: Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
Projekt ZLEPŠENÍ MATERIÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA ŠKOLNÍM RYBÁŘSTVÍ PROTIVÍN je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje. Celková výše rozpočtu projektu činí (předpoklad): 10 904 668,35 Kč Celková dotace činí (předpoklad): 7 765 843,29 Kč

Shrnutí projektu:
Krajské školní hospodářství jako účelové hospodářství zajišťuje na svých pracovištích dominantní podíl praxí v rámci předmětů vyučovaných na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Zároveň zajišťuje část praxí vyučovaných na Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit podmínky počátečního vzdělávání a kvalitu výuky v podmínkách Krajské školní hospodářství. Realizací projektu se povedlo výrazně zlepšit technologické vybavení pro vzdělávání a modernizovat areál školních sádek Čejetice.

Indikátory projektu:
 Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání………….36 položek
 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání……………………………..332,75 m2

 

© 2014 - 2019 Krajské školní hospodářství České Budějovice. Vyrobeno v UNISMINI Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies