Prodej ryb

Předmět prodeje

Hlavním předmětem prodeje je kapr obecný, z vedlejších druhů ryb to jsou amur bílý, tolstolobec pestrý, lín obecný, plotice obecná, štika obecná, candát obecný, okoun říční, sumec velký a v malém množství pstruh duhový. Krom prodeje ryb nabízí Krajské školní hospodářství i služby spojené s oblastí rybářství (přeprava ryb, výlov ryb, poradenská činnost apod.

Velkoobchod

Velkoobchod probíhá v maximální možné míře formou přímého celoročního prodeje do zemí EU, včetně zajištění přepravy ryb ke konkrétnímu odběrateli (přeprava ryb do 3,5t LUV v množství 5 – 10 q, přeprava ryb dopravními prostředky nad 12 t v množství 20 – 121 q). Chov ryb u Krajského školního hospodářství České Budějovice má kompletní certifikaci a splňuje nejvyšší normy z pohledu veterinárně - hygienických předpisů pro země EU.

Maloobchod - prodejní místa

Sádky Kestřany

Sádky Čejetice

ředitelství Protivín

Sádky Hrbov

 

Celoroční prodej

 • prodej živých ryb včetně zpracování: ředitelství Protivín, sádky Hrbov
 • otevírací doba: každý pátek 12:00 – 16:00 hod.

Sezónní prodej

 • Velikonoce, Vánoce dle příslušného kalendářního roku
 • prodej živých ryb: sádky Čejetice, sádky Kestřany
 • otevírací doba: každý pátek na základě předběžné telefonické domluvy

 

Ceník živých ryb

Platný od 12.10.2015. Cena je stanovena za 1 kg.

Druh ryby Velkoodběr (bez DPH) Maloodběr (bez DPH)
Kapr výběr 62 Kč 90 Kč
Kapr I.třída 58 Kč 80 Kč
Lín tržní 85 Kč 100 Kč
Štika tržní 220 Kč 290 Kč
Candát tržní 290 Kč 390 Kč
Sumec tržní 155 Kč 195 Kč
Amur tržní 65 Kč 90 Kč
Tolstolobik tržní 26 Kč 40 Kč
Okoun tržní 125 Kč 180 Kč
Bílá ryba 35 Kč 45 Kč
Kapr II.třída   35 Kč
Kapr III.třída   12 Kč
Pstruh tržní   130 Kč
Siven tržní   130 Kč

DPH 15 %

Doprava 3 Kč/kg

Při odběru nad 2500 kg za rok mohou být ceny stanoveny individuálně

Zpracování ryb

Zpracovna ryb v Čejeticích byla vybudována v roce 2015 za účelem zlepšení praktické výuky žáků a studentů Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany. Objekt splňuje veškeré současné hygienické a technické normy pro takto specifický provoz, v němž se propojují běžné rybářské činnosti s praktickou výukou žáků a studentů. Zjednodušeně lze říci, že zpracovna disponuje vybavením klasického profesionálního provozu, který je kapacitně a technicky přizpůsoben hlavní činnosti Krajského školního hospodářství České Budějovice, tedy vzdělávání.

Praktické výuce předchází teoretická příprava v rámci předmětu Zpracování ryb, jako hlavního garanta přenosu aktuálních a inovativních postupů a metod, týkajících se této oblasti. Žáci si v Čejeticích osvojí praktické dovednosti při zpracování ryb a seznámí se s potřebnou dokumentací, jako jsou provozní řády nebo Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP ve výrobě potravin. Ty doprovázejí provoz každé zpracovny ryb. Děje se tak pod dozorem zaměstnanců Krajského školního hospodářství nebo Střední rybářské školy Vodňany. Výsledným produktem zpracování může být ryba ve fázi trupů, půlek či filet a to buď ve formě volně ležené – na ledu, nebo vakuované - opatřené etiketou, včetně všech zákonem požadovaných údajů.

Ceník zpracovaných ryb

Platný od 15.2.2016. Cena je stanovena za 1 kg.

Druh ryby Maloodběr Prodej Poznámka
Kapr chlazený, půlený 159 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr chlazený, půlený VAC 165 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr kuchaný chlazený s hl. 120 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr kuchaný chlazený s hl. VAC 125 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr filet chlazený 260 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr filet chlazený VAC 265 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr hlavy chlazené 25 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr hlavy chlazené VAC 30 Kč Čejetice, Protivín celoročně
Kapr vniřnosti 190 Kč Čejetice, Protivín sezónní
Kapr vnitřnosti VAC 195 Kč Čejetice, Protivín sezónní
Amur chlazený VAC 160 Kč  Čejetice, Protivín sezónní
Tolstolobik chlazený VAC 95 Kč  Čejetice, Protivín sezónní
Candát chlazený VAC 395 Kč  Čejetice, Protivín sezónní
Štika chlazená VAC 310 Kč  Čejetice, Protivín sezónní
Lín chlazený VAC 175 Kč Čejetice, Protivín sezónní

 

Na základě telefonické domluvy je možné celoroční dodání zpracovaných ryb dle aktuální nabídky (chlazená vakuovaná, chlazená volně ložená – led).“

Nabídka výrobků a služeb přidružené lesnické výroby

Dřevařská výroba

 • Prkna, fošny, hranoly krokve, latě (smrk, borovice)
 • Nestandardní řezivo o délkách ( + 6m - 10 m )
 • Palivo jehličnaté a listnaté

Myslivost

 • Poplatkový lov zvěře srnčí
 • Poplatkový lov zvěře černé
 • Poplatkový lov zvěře bažantí

Školkařská výroba

 • Prostokořenné sazenice smrku ztepilého
 • Prostokořenné sazenice borovice lesní
 • Prostokořenné sazenice dubu zimního
 • Prostokořenné sazenice buku lesního

© 2014 - 2019 Krajské školní hospodářství České Budějovice. Vyrobeno v UNISMINI Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies