Praktická výuka a odborný výcvik žáků Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie (SRŠ a VOŠVHE) ve Vodňanech probíhá ve dvou formách a to praxe učební a odborná. Praxe vede učitel SRŠ a VOŠVHE a provozní pracovníci rybářských středisek KŠH napomáhají při metodickém vedení žáků jako instruktoři. Praxe probíhá na sádkách a rybnících a postihuje veškerou činnost rybářského provozu dle sezónních, klimatických a biologických potřeb chovu ryb.

Další oblastí praktické výuky je údržba rybníků, sádek, údržby mechanizace, nářadí, sítí a ostatních pomůcek. Velmi náročnou částí praxí jsou výlovy rybníků, kde se prakticky učí jednotlivé technologie výlovů, třídění, vážení a distribuce ryb. V případě, že žáci při praxi vykonávají produktivní práci, náleží jim za tuto činnost odměna v souladu s platnými ustanoveními Školského zákona. Zaměstnanci KŠH, kteří se účastní praktické výuky žáků, musí absolvovat příslušné vzdělávací kurzy. Výuka praxí u KŠH zaujímá přibližně padesát procent z ročního rozvrhu hodin výuky prvního až čtvrtého ročníku rybářské školy.


rybarska skola

Historie a současnost školy

O založení odborné rybářské školy se významně zasloužil především Vácslav Josef Štěpán podporovaný dalšími osobnostmi (Josef Šusta, Ing. Václav Šusta, Dr. Theodor Mokrý aj.). Potřeba vzniku školy zaznívala již od roku 1898 hlavně prostřednictvím Jihočeského rybářského sdružení, poté Zemské jednoty rybářské. Významná byla nabídka pozemků a finančního zajištění pro vznik školy ze strany města Vodňan (starosta Ferdinand Mašek). Tyto snahy na krátký čas oddálila 1. světová válka.

Vývoj školy

  • založena roku 1920
  • první čtyři roky se učilo v budově radnice
  • od září 1924 se učí v nové budově
  • v roce 1921 bylo zahájeno budování rybníčků na Školním pokusnictví, které slouží praktické výuce žáků
  • výuka - škola byla až do roku 1953 dvouletá (mistrovská) a od roku 1947 čtyřletá
  • v roce 1953 byl vytvořen účelový rybářský podnik – Školní rybářství Protivín (1435 ha), kde probíhají žákovské praxe -škola hospodaří na vlastních rybářských revírech Blanice 3 a Zlatý potok.
  • v období mezi válkami byla škola úzce spjata s Výzkumnou stanicí a Ústřední jednotou rybářskou - škola měla až do roku 1992 působnost pro celou Československou federativní republiku
  • od roku 1996 je při rybářské škole založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie - studium je určené absolventům středních škol s maturitou a je tříleté

 SRŠ Vodňany je jedinou školou jak v rámci České republiky tak i v mezinárodním měřítku vyučující studijní obor Rybářství.

Za dobu své existence školu ukončilo více než 2600 absolventů.

Webové stránky školy www.srs-vodnany.cz

 

© 2014 - 2019 Krajské školní hospodářství České Budějovice. Vyrobeno v UNISMINI Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies