Praktická výuka a odborný výcvik žáků a studentů Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy a školy Bedřicha Schwarzenberga Písek se uskutečňuje v lesních porostech, pilařské provozovně, lesní školce a učebnách v budově Školního polesí Hůrky. Jedná se o praktická předmětová cvičení vedená učiteli odborných předmětů, individuální a provozní praxe vedené učiteli odborných předmětů, mistry odborného výcviku, instruktory školního polesí a projektové individuální praxe vedené učiteli praxí. Žáci a studenti si prakticky procvičují a ověřuji teoretické znalosti získané při výuce předmětu pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, těžba dřeva, ekonomika, myslivost, zpracování dřeva a mechanizace LH.

Získávají základní dovednosti při práci s ručním nářadím při zalesňování, prořezávkách, vyžínání a ochraně mladých lesních porostů. Absolvují kurz práce s motorovou pilou. V září letošního roku škola získala harvestor a vyvážecí soupravu, čímž se dále rozšiřují možnosti uplatnění absolventů v praxi. Na školním polesí ve Vimperku probíhají praxe studentů II. ročníku VOŠL zaměřené na praktickou činnost lesníka. Koncem školního roku probíhají praktické maturity žáků IV. ročníků a závěrečné praktické zkoušky studentů VOŠL. V případě, že žáci při praxi vykonávají produktivní práci, náleží jim za tuto činnost odměna v souladu s platnými ustanoveními Školského zákona. Zaměstnanci KŠH, kteří se účastní praktické výuky žáků, musí absolvovat příslušné vzdělávací kurzy. Žáci a studenti jsou na školním polesí přítomni prakticky každý den ve školním roce.


les2017

Současnost školy

Škola zaměstnává 61 stálých zaměstnanců. Školní vyučování zajišťuje 27 kvalifikovaných učitelů (z toho 2× Doc., 3× Dr./ Ph.-D./CSc., 23× Mgr./Ing./Ph.Dr.), v žákovském domově pracuje 9 vychovatelů (včetně vedoucího vychovatele). Provoz školy a žákovského domova zajišťuje dalších 25 zaměstnanců – vedoucí provozně-ekonomického úseku, správce budov a areálu, mzdová účetní, provozní účetní, sekretářka, knihovnice, studijní referentka, vedoucí školní jídelny, kuchařky, dva školníci - domovníci, zahradník a vrátný.

Škola užívá ucelený areál o rozloze 2,4 ha na předměstí Sv. Václava města Písku, komunikačně velmi dobře přístupný (bezprostřední blízkost silničního okruhu kolem města a železniční zastávky), ve kterém stojí jednotlivé budovy školy: budova střední lesnické školy s přístavbou tzv. „pavilonu”, budova vyšší odborné školy lesnické, budova domova mládeže, budova tělocvičny, budova školní jídelny s prostornou aulou. Budovy školy, pavilonu a domova mládeže jsou vzájemně propojeny krytými chodbami, takže tvoří jediný funkční celek.

Čtyři pětiny areálu školy pokrývá zeleň. Většinu z toho představuje školní arboretum – botanická zahrada specializovaná na stromy a keře, s dobře udržovanou parkovou úpravou, v roce 2008 bylo vyhlášeno kulturní památkou.

Odborná praxe a cvičení žáků se realizuje v rámci Krajského školního hospodářství - středisko Školní polesí Hůrky (lesní hospodářský celek Hůrky o rozloze 652 ha je vzdálen od školy cca 5 km) Zde je veškeré zázemí pro praktickou výuku žáků v lesnických disciplínách, v mysliveckém a pilařském provozu.

Webové stránky školy: http://www.lespi.cz 

© 2014 - 2019 Krajské školní hospodářství České Budějovice. Vyrobeno v UNISMINI Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies