KŠH je významným producentem ryb v rámci celé České republiky. Hospodaří na 236 rybnících o celkové ploše 1434 ha, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. V běžné roční produkci ryb, převažuje kapr šupinatý a lysec. Významnou částí produkce činí i ostatní druhy ryb jako jsou candát, štika, lín, sumec, amur, tolstolobik, a menší množství bílé ryby.

Nejvyšší část produkce ryb je určena pro prodej ve vánočním období. Zbývající část je dodávána tuzemským a zahraničním odběratelům v průběhu celého roku. V celkové ploše jsou zahrnuty i rybníky, které jsou ve vlastnictví státu a kde příslušnost hospodaření náleží Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Jedná se o rybníky v PR Zelendárky, rybník Koubovský, Velký Potočný, Skalský a Řežabinec.

S ohledem na odlišný způsob hospodaření, který upřednostňuje přísná hlediska ochrany vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na těchto rybničních soustavách, prokazují pracovníci rybářských středisek ve spolupráci se specialisty AOPK, že extenzivní hospodaření v těchto podmínkách je možné i přes organizačně a ekonomicky náročnější podmínky.

Informace o našich rybách

Kapr obecný

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Kapra obecného lze právem považovat za nejvýznamnější rybu našeho i evropského rybníkářství. Vzhledem k dlouhodobé tradici chovu kapra obecného na našem území sahající do 11. až 12. století, došlo k postupnému vyšlechtění optimálních plemen vykazující vynikající růstové i kvalitativní znaky. Polointenzivní chov založený na vysokém podílu přirozené potravy zaručuje vyvážený obsah tuku v rybí svalovině (4 – 6 %), vynikající senzorické vlastnosti a v neposlední řadě vysoký poměr omega 3 mastných kyselin, působící jako prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

Amur bílý

Amur bílý

Ctenopharyngodon idella

Tato nepůvodní kaprovitá ryba pocházející z jihovýchodní Asie k nám byla dovezena v roce 1961 a dnes již tvoří neodmyslitelnou součást polykulturních obsádek s kaprem obecným. Svým potravním zaměřením dokáže úspěšně napomáhat v biologické melioraci nadměrně zarostlých vodních ploch. Maso je velice chutné, s menším množstvím svalových kůstek, charakteristickou bílou barvou a typickým efektem „loupání“. Z hlediska obsahu tuku patří maso amura bílého mezi méně tučné, s obsahem tuku 4 – 6 %. Obvyklá tržní velikost je 1,8 – 5 kg.

 

Lín obecný

Lín obecný

Tinca tinca

Lín obecný patří mezi naše původní kaprovité ryby, oblíbené nejenom mezi sportovními rybáři, ale i Českými rybníkáři. Díky své potravní specializaci dokáže proniknout i do pobřežních makrofyt a maximálně využít potravní nabídku v celém spektru rybničního dna. Jeho chutné maso s vyváženým obsahem tuku (2 – 4 %) je českými spotřebiteli neprávem opomíjeno a naopak dlouhodobě ceněno zahraničními odběrateli. Průměrná váha tržních ryb se pohybuje v rozmezí 0,35 – 0,5 kg.

 

Štika obecná

Štika obecná

Esox lucius

V rybničním hospodářství je tato dravá sladkovodní ryba ceněna nejen pro svou biomeliorační funkci, ale zároveň jako velmi cenný hospodářský druh. Její maso je velice chutné, křehké, bílé barvy, s nízkým obsahem tuku cca 2 %. Průměrná váha tržních ryb je v rozmezí 1 – 3 kg.

 

Candát obecný

Candát obecný

Sander lucioperca

Candát obecný je považován za jednu z nejhodnotnějších doplňkových ryb v kaprových rybnících. Jeho vyšší náročnost na kvalitu vody či šetrnou manipulaci odráží i jeho vyšší tržní cena na trhu. V rybnících účinně napomáhá k regulaci přemnožených plevelných ryb, nicméně ve vztahu se štikou obecnou nejsou v tomto ohledu konkurenti. Candát obecný loví především v hlubších partiích dále od břehu a tím skvěle doplňuje ostatní dravé ryby. Jeho maso je té nejlepší chuti, a proto je v gastronomii právem považováno za exkluzivní surovinu s průměrným obsahem tuku 2 – 3 %. Průměrná váha tržních ryb se pohybuje v rozmezí 0,8 – 3 kg.

 

Sumec velký

Sumec velký

Silurus glanis

Sumce velkého můžeme zařadit mezi naše největší sladkovodní ryby. Stejně jako ostatní dravé ryby je v rybničním hospodářství chován jako jedna z cenných doplňkových ryb. Jeho svalovina obsahuje vyšší zastoupení tuku oproti většině chovaných sladkovodních druhů ryb (8 – 10 %). Výše zmíněné vlastnosti předurčují maso sumce velkého především k úpravě grilováním, uzením, či dalším úpravám. Průměrná váha tržních ryb se pohybuje v rozmezí 3 – 8 kg.

 

tolstolobec

Tolstolobec pestrý

Aristichthys nobilis

Domovem této sladkovodní ryby je Čína. Po druhé světové válce byl introdukován do bývalého Sovětského svazu a následně v polovině šedesátých let dvacátého století do tehdejšího Československa. V rybnících je tolstolobec pestrý chován v polykulturních obsádkách s ostatními běžně chovanými druhy ryb, kde dokáže filtrovat potravu skrze svůj žaberní aparát, tzn. planktonofág. Tolstolobec pestrý má jemné bílé maso s vyšším obsahem tuku (8 – 14%). Díky tomu se výborně hodí na uzení, grilování, přípravu rybích karbanátků či pečení s bylinkami a vínem. Ideální tržní hmotnost je v rozmezí 2 – 4 kg.

Okoun říční

Okoun říční

Perca fluviatilis

Okoun říční byl v rybnících dříve neprávem považován za málo hodnotnou plevelnou rybu. V posledních letech se však situace obrací a je všemi gurmány ceněn a považován za mimořádně kvalitní a chutný rybí druh. To samozřejmě reflektuje i zvýšenou poptávku na Evropském trhu, kde v minulosti zaujímal spíše podřadnou pozici. Maso okouna říčního lze kvalitativně přirovnat exkluzivnímu candátu obecnému, tzn. jak co do minimálního obsahu tuku (2 – 3 %), tak i struktury, barvy a vynikající chuti. Obvyklá tržní hmotnost je přibližně 0,1 – 0,3 kg.

 

Pstruh duhový

Pstruh duhový

Oncorhynchus mykiss

U nás dnes již zdomácněný pstruh duhový patří mezi naše nepůvodní druhy ryb mající původ v oblasti Aljašky, či Britské Kolumbii. Na území naší republiky byl přivezen koncem devatenáctého století z Německa. V podmínkách Krajského školního hospodářství České Budějovice je tato ryba chována na přirozené potravě (potravní rybky) s minimálním využitím doplňkového granulovaného krmiva. Tomu odpovídá i zvýšená kvalita a chuť masa ve srovnání s rybou zcela odkázanou na granulovanou potravu. Průměrný obsah tuku ve svalovině se pohybuje v rozmezí 2 – 4 %. Obvyklá tržní hmotnost je přibližně 0,25 – 0,35 kg.

 

Plotice obecná

Plotice obecná

Rutilus rutilus

Plotice obecná je typickým zástupcem tzv. bílé ryby. Tato doplňková ryba je v rybnících nasazována především jako zdroj přirozené potravy pro chované dravé druhy ryb. V některých Evropských zemích je nasazována do sportovních revírů, nebo dále zpracovávána do chutných salátů či jiných rybích výrobků.

© 2014 - 2019 Krajské školní hospodářství České Budějovice. Vyrobeno v UNISMINI Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies