KŠH hospodaří na Lesních hospodářských celcích (LHC) Školní polesí Hůrky a Školní polesí Vimperk, které jsou v majetku Jihočeského kraje.

LHC Hůrky se rozkládá v katastrálním území Smrkovice, Selibov, Maletice, Heřmaň, Putim, nedaleko Písku. Převažující dřevinou je smrk, borovice a douglaska. Podíl listnatých dřevin činí 14% z celkové zásoby. Druhové zastoupení je velice pestré a náročné na výchovu. Podle geomorfologického členění patří do oblasti Jihočeských pánví. Pro realizaci vědeckých úkolů bylo v minulém období založeno 12 zkusných a výzkumných ploch. Hospodaření na nich je prováděno v souladu s požadavky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

LHC Vimperk se rozkládá v katastrálním území Arnoštka, Pravětín, Vimperk, Skláře a Veselka jižně od města Vimperk. Druhově je zde 90% zastoupení jehličnanů a 10% listnáčů. Podle geomorfologického členění patří do oblasti Šumava. Celý LHC je zařazen do oblasti CHKO Šumava. Značná část lesních porostů je poškozena loupáním a ohryzem způsobeným jelení a mufloní zvěří v období šedesátých a sedmdesátých let minulého století.

Vytěžené dřevo se prodává převážně místním odběratelům a část je zpracována v pilařském provozu na Hůrkách. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin při zalesnění činí více jak 30% z celkového množství sazenic. Významnou složku obnovy porostů činí přirozená obnova douglasky na LHC Hůrky a smrku na LHC Vimperk.

praxe kvetenpraxe brezennase lesy

Nabídka výrobků a služeb přidružené lesnické výroby

Dřevařská výroba

  • Prkna, fošny, hranoly krokve, latě (smrk, borovice)
  • Nestandardní řezivo o délkách ( + 6m - 10 m )
  • Palivo jehličnaté a listnaté

Myslivost

  • Poplatkový lov zvěře srnčí
  • Poplatkový lov zvěře černé
  • Poplatkový lov zvěře bažantí

Školkařská výroba

  • Prostokořenné sazenice smrku ztepilého
  • Prostokořenné sazenice borovice lesní
  • Prostokořenné sazenice dubu zimního
  • Prostokořenné sazenice buku lesního

© 2014 - 2019 Krajské školní hospodářství České Budějovice. Vyrobeno v UNISMINI Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies